Pensioenen

In de (nabije) toekomst zult u aanspraak gaan maken op uw pensioen. Weet u hoe uw financieel plaatje er dan uit komt te zien. Of wilt u eerder stoppen met werken en vraagt u zich af hoe u dat gaat bekostigen. Pensioenopbouw is een lastig vraagstuk waarbij ook de overheid een belangrijke rol speelt. Gaat de pensioenleeftijd omhoog, dan moet er meer pensioen worden opgebouwd.

Pensioenanalyse

Onze adviseur kan voor u uw pensioen inzichtelijk maken en concreet aangeven bij de huidige regelgeving hoe uw pensioen er in de toekomst komt uit te zien. Bent u vaak van werkgever gewisseld, dan is het zeer waarschijnlijk dat uw pensioenopbouw ondergebracht is bij verschillende instanties. Via een pensioenanalyse kunnen we verschillende toekomstscenario's berekenen en ook berekenen of uw huidige pensioenopbouw wel voldoende is.